Generalforsamling HIA Hundslund-Internet og Antenneforening

Tirsdag den 25. marts 2019 kl. 19.00-20.30

Hundslund Hallen

Bestyrelsen: Kjeld, Hans Jørgen, Morten, Michael Høj og Michael Huzell (referent)

Afbud: Karin Karlsson

 

Dagsorden:

I forhold til den udsendte dagsorden var der ikke indkommet forslag til dagsorden.

1) Valg af dirigent - Knud Naldal blev valgt.

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/Formand Morten Kamp Ditlev/Bestyrelsen 

Formandens beretning for året 2018

Det har atter været et godt år for foreningen teknisk set. Der har været meget få problemer med nettet. Vi har været forskånet for kraftige storme, der kunne ødelægge master eller opsat udstyr.

Der har været enkelte kortvarige nedbrud uden betydning.

I øjeblikket er bestyrelsen fuldtallig. Vi har mødtes flere gange siden sidste general forsamling. 

Det er ønskeligt at bestyrelsen i samråd finder på alternative løsninger, så hovedparten af driften ikke er baseret på enkelte medlemmer. Kjeld Holmelund har gjort et fantastisk stykke arbejde som webmaster. Michael Høj har ligeledes været en stor hjælp til Kjeld i forbindelse med den forstående opgradering.

Kasser Karin har ligeledes gjort et stort stykke arbejde med regnskab.

Kjeld er foreningens styrke udadtil og sikre altid hurtige løsning ved nedbrud. Det er vigtigt for sikkerheden for de af bestyrelsen som skal udbedre fejl på systemet.

Det er derfor glædeligt at systemet er så stabilt til gavn for foreningens medlemmer.

Mål for 2019 er fortsat at få igangsat SMS ordning ved nedbrud og intern facebook gruppe for de medlemmer, som er på facebook.

Der er dog stadig bekymring omkring det store arbejde forud for opgraderingen af vores udstyr, der blev igangsat tilbage i 2017.

Bestyrelsen har derfor besluttet af få eksternt konsulent hjælp til det videre arbejde med opgraderingen. Mest af alt for at supplere Kjeld og Michael i arbejdet.

I øjeblikket er vi 92 medlemmer –

Foreningen er stadig 100 procent for medlemmer – og for de resterende 92

medlemmer er vi på vej med mere stabilt og drift sikkert internet for borgerne i Hundslund og omegn.

Tak til de fremmødte

Morten Kamp Ditlev

 

3) Aflæggelse af regnskab for 2018

Kjeld Holmelund gennemgik regnskab som herefter blev godkendt (afbud Karin k)

 

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent/indskud for 2019

Indskud på 1450 kr. og medlemskontingent på 125 kr. pr. måned fortsættes med i 2019.

 

5) Eventuelle forslag

Ingen indkomne forslag

 

6) Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

     Valg:            

     Bestyrelsesmedlem:         Morten Kamp Ditlev (formand)

     Bestyrelsesmedlem:         Kjeld Holmelund (netadmistarter)

     Bestyrelsesmedlem:         Hans Jørgen Nymark

     Suppleant:                        Karin Karlsson (kasser)

      Revisor:                           Reo Therkelsen

Alle modtog genvalg og alle blev valt, da der ikke var nogle mod kandidater.

 

8) Eventuelt

Ingen punkter

Del siden