Generalforsamling HIA Hundslund-Internet og Antenneforening

Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00-20.00

Kirkehuset/Hundslund

Tilmeldte: Knud Naldal, Jonna Knudsen, Inga Stærk, Frode Sørensen, Bjarne Sønniksen, Bodil og Casper Breinholt.

 

Bestyrelsen: Kjeld, Hans Jørgen, Karin og Morten (referent)

Afbud: Michael Høj og Michael Huzell

 

Dagsorden:

I forhold til den udsendte dagsorden var der ikke indkommet forslag til dagsorden.

Anders Moseholdt var ikke kontaktbar til revision af regnskab. Karin og Morten fandt på ny løsning med Reo Therkelsen.

 

1) Valg af dirigent - Knud Naldal blev valgt.

 

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/Formand Morten Kamp Ditlev/Bestyrelsen

 

Det har atter været et godt år for foreningen teknisk set. Der har været meget få problemer med nettet. Vi har været forskånet for kraftige storme, der kunne ødelægge master eller opsat udstyr.

Der har været et enkelt kort nedbrud, samt et planlagt nedbrud.  

I øjeblikket er bestyrelsen fuldtallig. Vi har mødtes en enkelt gang siden sidste general forsamling. 

Det er ønskeligt at bestyrelsen i samråd finder på alternative løsninger, så hovedparten af driften ikke er baseret på enkelte medlemmer. Kjeld Holmelund har gjort et fantastisk stykke arbejde som webmaster. Kasser Karin har ligeledes gjort et stort stykke arbejde med regnskab. Kjeld er foreningens styrke udadtil og sikre altid hurtige løsning ved nedbrud. Det er vigtigt for sikkerheden for de af bestyrelsen som skal udbedre fejl på systemet – Michael Høj har fået en aktiv del i det videre arbejde med opgradering af vores udstyr/net.

Det er derfor glædeligt at systemet er så stabilt til gavn for foreningens medlemmer.

Mål for 2018 er fortsat at få igangsat SMS ordning ved nedbrud og intern facebook gruppe for de medlemmer, som er på facebook.

Der er dog stadig bekymring omkring det store arbejde forud for opgraderingen af vores udstyr, der blev igangsat i 2017. Der kan i 2018 blive brug for flere frivilligere kræfter til arbejdet omkring opgradering af vores udstyr. Bestyrelsen overvejer en frivilligdag til hjælp ved opgradering.

I øjeblikket er vi 92 medlemmer – Foreningen er stadig 100 procent for medlemmer – og for de resterende 92 medlemmer er det på tide vi kommer i gang med opgraderingen så vi også fremadrettet kan sikre godt og stabilt internet i Hundslund og omegn.

3) Aflæggelse af regnskab for 2017

Karin gennemgik regnskab som herefter blev godkendt

 

4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent/indskud for 2018

Indskud på 1450 kr. og medlemskontingent på 125 kr. pr. måned fortsættes med i 2018.

 

5) Eventuelle forslag

Ingen indkomne forslag

 

6) Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

                 Valg:            

                 Bestyrelsesmedlem         Michael Huzell (Webadministrator)

                 Bestyrelsesmedlem         Michael Høj

 

De blev begge genvalgt efter tilsagn om genopstilling på sidste bestyrelsesmøde.

Karin blev valgt som suppleant. Bestyrelsen er nu fuldtallig med 1 suppleant.

 

Øvrige medlemmer:

                 Formand:                       Morten Kamp Ditlev

                 Næstformand:                 Kjeld Holmelund (net administrator)

                 Bestyrelsesmedlem:         Hans Jørgen Nymark

                 Kasser:                          Karin Karlsson

 

7) Valg af revisor – Reo Therkelsen

Valgt til revisor

 

8) Eventuelt

Ingen punkter

Del siden