Referat fra ordinær generalforsamling i Hundslund Internet Antenneforening.

Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00 i cafeteriet, Hundslund Hallen.

Der var fremmødt 4 medlemmer & 5 fra bestyrelsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:

Knud Naldal blev foreslået og valgt.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Hans Jørgen Nymark fremlagde formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Beretningen vedhæftes.

3.Aflæggelse af regnskab:

Regenskabet blev fremlagt af Arne Overgaard.

Regenskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Godkendels af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år:

Bestyrelsens forslag til bugget blev godkendt.

Medlemskontingent forbliver på 125,- kr. pr. månde

Indskud forbliver på 1450,- kr.

5. Eventuelle forslag:

Medlemskontingent nedsættes til 100 kr. pr. månde. Forslaget er fra Bjarne Sønniksen. ( blev ikke vedtaget )

Forslag fra Besttyrelesen. Da behovet for båndbredde e meget stærk stigende pga. bl.a. streamningstjenester og ect. Iværksættes der tiltag, der kan håndtere 1 gigabit på vores net. Herved sikres der en bedre kvalitet. ( det blev vedtaget )

6. valg af bestyrelse og bestyrelsesuppleant:

På valg fra bestyrelsen er: Troels, Arne, Bjarne, ingen ønsker gendval.

På valg fra bestyrelsessuppleanter: Ingen

Til bestyrelsen blev valgt: Mathias, Klaus, Morten.

til bestyrelsessuppleantert blev valgt: Ingen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Afgående revisor er Per Vinther og afgående revisorsuppleant er Casper Breinholt. Ingen af dem ønsker genvalgt.

Bestyrelsen finder en en revisor.

8. Eventuelt

Bestyrelsen: Mulighederne for at udvide vores net til at dække Alrø undersøges, og hvis det falder positivt ud, forbindes de med Hundslundnettet. ( blev ikke vedtaget ).

Generalforsamlingen blen enige om at opfordre bestyrelsen til at undersøger mulighederne for at sende til Alrø. Såfremt beboerne på Alrø opretter en selvstændig forening til distribution af signalet, vil HIA hjælpe med at få en signal over til Alrø via HIA`s net, ( det blev vedtaget ).

Referent: Michael Huzell

Formandens beretning:

2015 har  for HIA været et ualmindeligt stabilt år. Vi har ikke haft nogen nedbrud i vores system, som det var tilfældet i 2014, hvor storme

Bodil fejede vores nyopsatte antenner ned i Præsthøjvej området. Vi har ændret på mastemateriellet i nævnte område og er blevet nogle erfaringer rigere og det har virket indtil videre.
Vores valg af  sendemateriel har også vist sig at fungere uden problemer i det forløbne år. Vi må håbe at det nye materiel, der skal give mere båndbredde, og som, efter planen , skal sættes op i løbet af dette år, vil vise sig at være lige så stabilt som det nuværende.
Medlems tallet har også været meget stabilt. Der har været en del henvendelser fra husstande om det var muligt at blive tilsluttet til nettet, hvor det desværre  ikke har kunnet lade sig gøre på grund af beliggenhed. Det problem må vi se på i fremtiden.
Økonomien har været har været helt i top. Der har ikke været store uforudsete udgifter, og vores kassebeholdning viser et konfortabelt overskud fra det forløbne år.
Man må håbe at denne udvikling vil blive kendetegn for vores lille forening.

Åretn

Del siden