Generalforsamling den 22. marts 2016 i kirkehuset

Fremmødt: 2 bestyrelsesmedlemmer og 7 medlemmer.

Dagsordenen for generalforsamlingen 2016:

1. Valg af dirigent.

Knud Naldal blev foreslået og valgt.


2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Hans Jørgen Nymark fremlagde formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen vedhæftes.


3. Aflæggelse af regnskab.

Regnskabet blev fremlagt af Hans Jørgen Nymark. Der blev stilet nogle få spørgsmål men ellers blev regnskabet godkendt.


4. Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.

Indskud og medlemskontingent forbliver uændret, indskud 1450 kr. og medlemskontingent 125 kr.

Der var ikke lavet et budget for 2016, da bestyrelsen er usikker på om foreningen forsætter.


5. Eventuelle forslag.

Der var ingen indkommende forslag.


6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

På valg er: Hans Jørgen Nymark, Michael Huzell, Arno Mayoh. Klaus Rommelhoff er trådt ud af bestyrelsen.

Hans Jørgen Nymark og Michael Huzell, blev genvalgt.

Arne Mayoh, blev ikke genvalgt

Bestyrelsessuppleant. Ingen valgt.

Eftersom der ikke blev nok valgt til bestyrelsen, (Der mangler to til bestyrelsen og en bestyrelsessuppleant ), vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen vil komme med en dato.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor blev Marianne Vestergaard valgt og som revisorsuppleant blev ingen valgt.


8. Eventuelt.

Formanden Hans Jørgen Nymark har udtrykt bekymring for foreningens fremtid. Der er kun en i bestyrelsen, der har det tekniske know how til vores netværk og udstyr, og det gør vores forening sårbar. Der er kun få, der kan gå i højderne, når der skal sætte eller skiftes udstyr.

Der er kommet et tilbud fra Telenor om, at de kan tilbyde vores forening en form for internet, altså et mobildatanet. På generalforsamlingen fik Hans Jørgen Nymark og Knud Naldal et ja til at indlede et samarbejde om at få afprøvet det udstyr der skal til, for at få mobildatanet, og alt efter hvad de kommer frem til, vil bestyrelsen tage stilling til, om det er noget vi skal arbejde videre med.

Prisen for dette mobildatanet er kun et foreløbigt tilbud hvis 50 husstande tilmelder sig.

100 Gb data vil koste ca.194 kr. eller 25 Gb data vil koste ca. 129 kr.

Referent Michael Huzell

25. marts 2016

Formandens beretning for året 2015.

Det har atter været et godt år for foreningen rent teknisk set. Der har været meget få problemer med nettet. Vi har været forskånet for kraftige storme, der kunne ødelægge master eller opsat udstyr. Der har været et enkelt problem med en sender på Præsthøj-masten, som blev drejet en smule på grund af vindtryk.

Da der var en bruger på denne del af netværket, der drev et firma hjemmefra og derfor var kommet i en meget uheldig situation, indkøbte vi en Iphone, således at vedkommende kunne arbejde videre ved hjælp af mobilnetværket (mobildata). Det virkede udmærket, og vi har derfor i fremtiden en mulighed for at hjælpe medlemmer, der får problemer med drift at virksomhed etc., hvis der skulle komme nedbrud, der tager længere tid for at blive udbedret.

Selve problemet med den drejede antenne, blev klaret med en lift og et kosteskaft. Skaftet blev brugt til et kraftigt dask på senderen, så den blev drejet til den oprindelige retning og problemet var løst. Erfaringen blev, at plasticstrips ikke holder i længden - vi skal bruge metalbøjler, der kan spændes hårdt til antenne rørene.

Der har været 2 tilfælde af problemer med “lokale modtagere” og, her viste det sig, at det var tilsluttede apparater, der “åd” signalet. Det er derfor vigtigt, at brugerne er opmærksomme på, at deres egne apparater skal opsættes efter brugsanvisningen til punkt og prikke. Desuden var der også et tilfælde, hvor et fjernsyn var defekt og derfor ødelagde signalet i huset.

Kjeld Holmelund har gjort et fantastisk stykke arbejde som webmaster. Problemer er blevet løst på meget kort tid og vi har derfor ikke modtaget klager over dårlig betjening fra medlemmerne - tværtimod.

Vores forsøg på at få midler (100.000 kr.) fra LAG-fonden (Lokale Aktions Grupper under Ministeriet for Land og Byudvikling) slog fejl. Det startede ellers med stor optimisme.

Kjeld og jeg deltog i et indledende møde på Vita Park, hvor den lokale LAG bestyrelse var værter. Alle mente, at det var et superprojekt, der kunne give et løft til lokalområdet samt Alrø, der var en vigtig brik i argumentationen for at få del i midlerne.

 Vi henvendte os til borgerforeningen på Alrø for at høre om de var interesserede og så melde tilbage hurtigst muligt. Vi hørte intet fra dem, vi havde henvendt os til. Så prøvede via den lokale avis - det gav et resultat på 20 af 74 husstande, der måske var interesserede - vi kunne jo ikke tilbyde WAOW og andre TV-pakker ! På grund af den mildest talt lunkne stemning lagde vi derfor projektet på hylden indtil videre.

Arbejdet med ansøgningen til LAG-fonden slugte mange timer. Alt skulle specificeres i mindste detalje, tidsfrister skulle beregnes, kørsel, programmerings timer etc.

Hertil kom, at den hjælp vi kunne få fra LAG-fonden for “at skære den til” var under al kritik. Mødetider blev ikke overholdt, lovede gennemlæsninger af vores materiale blev ikke læst til aftalt tid etc. Det var en dybt frustrerende oplevelse.

 Vi fik dog indsendt vores ansøgning til rette tid - og modtog afslag. Begrundelsen var, at det skulle klares over driften !! Vi indsendte klage over afgørelsen til ministeriet og ventede. Da der ikke skete noget efter et par måneder, rykkede vi for svar - “Det skulle nok dukke op i næste uge !”

Der kom ikke noget. Efter talrige rykkere fik vi den besked at sagen var bortkommet ! Vi indsendte igen alt vores materiale i starten af februar og efter flere samtaler med den daværende kontorchef fik vi svar i midten af februar! Afslag!

Lad os i fremtiden holde os fra det ministerielle ragnarok.

Hans Jørgen Nymark

Del siden